Kringlooplandbouw op de Pallande in Oirschot

Kringlooplandbouw in Oirschot? Ja graag! Dan kunnen we eindelijk minder spastisch doen over het onderscheid natuur-landbouw. Ook de gemeente lijkt het hier over eens. In de eerste maanden van 2020 publiceerden Sociaal Progressief Oirschot een serie van 7 interviews over de Tuinderij de Voedselketen. Waarvan hier een overzicht.

Heel Nederland bos!

Een discussie rondom het verschralingsbeleid in het Nederlandse natuurbeheer, en het idee dat successie in Nederland steeds teruggezet moet worden.

Opnieuw een heel actueel thema in tijden van de discussies rond stikstofdepositie en het ontstaan van allerlei kleine voedselbossen en eindeloze tweeds over maaibeleid.